top of page
Icon_Solsign_Web_1.png

Politika privatnosti i GDPR

Prikupljanje i obrada podataka

Solsign Ltd. strogo poštuje Vašu privatnost i sprovodi sve neophodne mere zaštite vaših ličnih podataka. Prikupljamo samo one podatke koji su nam neophodni za pružanje naših usluga ili za ispunjavanje zakonskih obaveza. Prikupljanje podataka vršimo na osnovu vaše saglasnosti ili u skladu sa zakonskim osnovama predviđenim Opštom uredbom o zaštiti podataka (GDPR).

Vrste podataka koji se prikupljaju

Prikupljamo sledeće vrste ličnih podataka:

  • Ime, prezime i kontakt informacije (e-mail adresa, broj telefona itd.)

  • Tehničke informacije o uređaju i pregledaču koji koristite prilikom pristupa našem sajtu

  • Informacije o korišćenju našeg sajta i interakciji sa sadržajem

Pravni osnov obrade podataka

Obrada vaših ličnih podataka vrši se na osnovu jednog od sledećih pravnih osnova:

  • Vaša saglasnost koju ste nam dali prilikom prikupljanja podataka

  • Ispunjenje zakonskih obaveza koje proističu iz važećeg zakonodavstva

  • Zaštita naših legitimnih interesa kao kompanije, pod uslovom da ti interesi nisu pretežni u odnosu na vaša prava i slobode

Upotreba i deljenje podataka

Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhe za koje su prikupljeni, kao što su pružanje usluga, personalizacija iskustva korisnika, slanje obaveštenja i ponuda, analitika i poboljšanje našeg sajta. Nećemo deliti, prodavati ili iznajmljivati vaše lične podatke trećim stranama bez vaše saglasnosti, osim u slučajevima gde je to neophodno radi pružanja usluga ili ispunjenja zakonskih obaveza.

Međunarodni prenos podataka

U nekim slučajevima, vaši lični podaci mogu biti preneti i obrađeni u drugim zemljama. Mi ćemo preduzeti sve razumne korake kako bismo osigurali da se takvi prenosi vrše u skladu sa važećim zakonima o zaštiti podataka i da se primenjuju odgovarajuće tehničke i organizacione mere zaštite podataka. 

Vaše podatke ćemo preneti samo:

  • U države koje su obezbedile odgovarajući stepen zaštite podataka o ličnosti u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti RS (na primer, države Evropskog Ekonomskog Prostora),

  • U države koje ne ispunjavaju uslove pod tačkom 1, ali samo uz preduzimanje odgovarajućih zaštitnih mera u skladu sa odredbama GDPR. Na primer, ukoliko prenosimo podatke o ličnosti primaocu u Sjedinjenim Američkim Državama (što je veoma verovatno, imajući u vidu odredbe prethodnog Odeljka), prethodno ćemo osigurati da je primalac potpisnik Sporazuma o zaštiti podataka u skladu sa primenjivim standardnim ugovornim klauzulama o zaštiti podataka o ličnosti.

Čuvanje podataka

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko koliko je potrebno za postizanje svrhe za koju su prikupljeni, osim ako zakon ne predviđa drugačije. U slučaju da se vaši podaci više ne koriste ili ako povučete saglasnost za obradu podataka, preduzećemo sve mere kako bismo ih sigurno uklonili.

Vaša prava

U skladu sa GDPR-om, imate određena prava u vezi sa obradom vaših ličnih podataka, uključujući pravo na pristup, ispravku, brisanje, ograničenje obrade, prenosivost podataka i prigovor. Takođe, imate pravo da povučete svoju saglasnost u bilo kom trenutku, kada je obrada zasnovana na saglasnosti. Za ostvarivanje ovih prava ili za dodatne informacije, molimo vas da nas kontaktirate na email info@solsign.ai.

Bezbednost podataka

Preduzimamo razumne tehničke i organizacione mere kako bismo zaštitili vaše lične podatke od gubitka, zloupotrebe ili neovlašćenog pristupa. Imamo uspostavljene procedure zaštite podataka i redovno ažuriramo naše sisteme kako bismo osigurali sigurnost vaših podataka.

Izmena politike privatnosti

Ova politika privatnosti može se ažurirati s vremena na vreme. U slučaju značajnih promena, obavestićemo vas o tim promenama putem obaveštenja na našem sajtu ili putem drugih komunikacijskih kanala.

Ako imate bilo kakva pitanja, zahteve ili prigovore u vezi sa našom politikom privatnosti ili obradom vaših ličnih podataka, molimo vas da nas kontaktirate na email info@solsign.ai.

Ova politika privatnosti stupa na snagu od datuma njenog objavljivanja.

©2023 by Solsign Ltd.  

bottom of page